Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler


  1. Anasayfa
  2. Faaliyet alanları
  3. Proje Yönetimi ve Maliyet Kontrol

Proje Yönetimi ve Maliyet Kontrol

Nesko İnşaat ve Proje Yönetimi A.Ş. Mühendislik ve danışmanlık hizmetleri yanı sıra tasarım yönetimi, ihale yönetimi, inşaat yönetimi, devreye alma yönetimi ve maliyet kontrol hizmetlerini aynı anda veya ayrı hizmetler olarak müşterilerine sunar.

 

Tasarım Aşaması Mimari, statik, altyapı, peyzaj ve diğer disiplinler bazında, her türlü projelendirme işleri için Teklif Alma Şartnamesi, Tasarım Şartnamesi, Tasarım Kriterleri ve Sözleşme Tasarısının Hazırlanması, projelendirme işleri için aday listelerin oluşturulması, tekliflerin toplanması, değerlendirilmesi ve sözleşme işlemlerinin tamamlanması. Projelendirme iş programı oluşturulması, sunumların organize edilmesi, bütçelendirme, izin ve onay süreçlerinin takibinin yapılması. Tasarımların teslim alınması ve Standartlara Uygunluğunun Kontrol Edilmesi, Tasarım Sürecinin Süre, Bütçe ve Kalite Denetiminin Yapılması, Yönetilmesi.
     
İhale ve Sözleşme Aşaması Ön Yeterlik Şartnamesi, Teklif Alma Şartnamesi, Sözleşme Taslağı, İdari ve Teknik Şartname, Birim Fiyat Tarifi, Keşif-Metraj Dosyaları hazırlanması, Değerlendirilmesi, Raporlanması, İhale Davetlerinin Yapılması, İhale Düzenlenmesi ve yönetilmesi, zeyilname ve soru/cevap süreçlerinin yönetilmesi, Tekliflerin Toplanması, mukayese edilerek değerlendirilmesi, raporlanması, İş programlarının kontrolü ve değerlendirilmesi, ihalenin sonuçlandırılması ve sözleşme imzalanması öncesi hazırlıkların tamamlanması, Yer tesliminin yapılması.
     
İnşaat ve Üretim Aşaması Periyodik ya da tam zamanlı süpervizyon hizmeti. Yapım işlerinin projesine, sözleşmesine, yürürlükteki yönetmelik, standart ve şartnamelerde belirtilen nitelik, nicelik, bitmişlik ve doğrulukta, belirlenen süre ve maliyet içinde bitirilmesine yönelik olarak, Kalite kontrol, kalite güvence, iş güvenliği ve sağlığı, iş programı, nakit akışı, hakediş kontrol ve onayı, maliyet kontrol ve yönetiminin tam zamanlı teknik kadro ile sağlanması. İş programının takibi, sapmaların tesbiti ve telafi yollarının raporlanması. Genel şantiye işleyişinin kontrolü ve kayıt altına alınarak raporlanması.
     
Sonlandırma ve Kabul Aşaması Kesin hesap ve geçici kabul işlemlerinin yapılması, kusurlu imalatların düzelttirilmesi. Test ve devreye alma işlemleri, Kurumsal yapılandırma ve personel eğitimi süreçlerinin takibi, İşletme Prosedürlerin ve yapı kullanım kitapçığının hazırlanması.