Organizasyon Yapısı


MERKEZ ORGANİZASYON ŞEMASI

NESKO İnşaat’ın modern ve yetkin yönetim organizasyonu ile teknik becerileri, hızlı ve etkin karar almayı olanaklı hale getirir. Takım çalışması bilincinde, ulusal ve uluslararası deneyime sahip personelden oluşan güçlü organizasyonel yapısı merkez, departmanlar ve şantiyeler arasında etkin koordinasyon sağlanması ve proje yürütülmesinde uzmandır. Tasarlayan, paylaşan, tartışan ve üreten, tecrübeli kadrosuyla projelerinizin her safhasında fark oluşturur.

ŞANTİYE ORGANİZASYON ŞEMASI

Üstlenilmiş olan projenin nitelikleri, kapsamı ve yönetim modeline göre organizasyonel yapı yeniden değerlendirilerek projeye uygun hale getirilir.