Kalite Yönetim Sistemi ve HSE


Nesko İnşaat A.Ş. düzenli olarak denetlenen, onaylı bir kalite sistemi uygulamaktadır. Ortaklar ve personel, müşterilere verilen hizmetin kalitesini maksimize etmek, kaynak israfını önleyerek verimliliği sağlamak üzere ciddiyetle Kalite Yönetim Sistemi'ne bağlıdır. Müşterilerimizin beklentilerini anlayarak, şartname ve standartlara uygun üretim yaparken şirket içinde sürekli gelişmeyi daimi kılmak, bu gelişimi işverenlerimize yansıtmak ve memnuniyetlerini sağlamak kalite politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Nesko İnşaat A.Ş. yurtiçi ve yurtdışında taahhüt hizmetleri verirken;

 • Müşteri taleplerini karşılamayı ve beklentilerinin ötesinde memnuniyetini sağlamayı
 • Ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal gerekliliklere uygun çalışmayı,
 • Zamanında ve doğru iş teslimi anlayışını,
 • Sürekli gelişim ve ilerlemeyi,
 • Kaliteli ve Güvenli yapılar üretmeyi,
 • Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirerek ana hedeflerine ulaşmak için nitelikli insan kaynağı dahil tüm kaynakları sağlamayı, ana prensip olarak benimsemiştir.

Bunun yanında;

 • İçinde bulunduğu faaliyet kapsamında ortaya çıkan çevresel ektilerin, yapılan faaliyetten etkilenen tüm tarafların, maruz kaldığı tehlikelerin önlenmesi için öngörülen tüm önlemleri almayı ve bunları sürekli iyileştirmeyi,
 • Faaliyet gösterdiği ülkelerin ilgili yasal ve diğer gerekliliklerini göz önünde bulundurmayı ve bunlara uymayı,
 • Zamanında ve doğru iş teslimi anlayışını,
 • Faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreye saygılı olmayı ve korumayı,
 • İş ve işçi sağlık ve güvenliğini daima her şeyin üstünde tutmayı ve güvenli & huzurlu bir çalışma ortamı sunmayı, taahhüt eder.

Nesko İnşaat A.Ş. yüklenimi altındaki proje ve yatırımlarında; işveren memnuniyetini arttırmayı ve pazar payını geliştirmeyi amaçlarken, gelişimci ve yaratıcı çalışmalar ile birlikte SEÇ politikası doğrultusunda “sıfır iş kazası”yla gerçekleştirilmelerini hedeflemiştir