Kurumsal Değerlerimiz


Yenilikçilik

Her zaman yeniliğe açık olmak, hem sektörel hem kurumsal tüm geliş- meleri yakından izlemek başarıda en önemli etkenlerden biridir. Nesko İnşaat çalışanları sahip oldukları yüksek Ar–Ge ve sürekli gelişim bilinci sayesinde, sektördeki rekabet özelliklerini geliştirmek için kullandıkları teknikleri ve model süreçleri sürekli olarak iyileştirir ve değiştirir.

İç Disiplin

Nesko İnşaat çalışanları disiplinin, özgüven ve başarıyı beraberinde ge- tireceğinin bilincindedir.

Müşteri Odaklılık

Müşteri odaklılık, şirketin tüm fonksiyonlarında müşteriyi ön plana çıkarmaktır. Nesko İnşaat için müşteri en önemli öz varlıktır, şirketin öncelikleri arasında ilk sıradadır ve grubun yapılanması, işleyişi, hedefleri ve temel stratejileri müşteri memnuniyeti üzerine kurulmuştur.

Sosyal Sorumluluk

Nesko İnşaat taşıdığı sosyal sorumluluk çerçevesinde doğaya, eğitime, bilime ve toplumsal yaşama katkıda bulunmayı hedefler, sosyal sorumluluk projelerine destek verir.

Şeffaflık

Güvenirliğin temelinde şeffaflık ve açıklık bulunur. Bu nedenle firma olarak müşterilerimize karşı her zaman açık ve şeffaf olmak ana prensiplerimizdendir.

Sürekli Gelişim

Rekabet gücünü artırmanın temelinde sürekli gelişim yatar ve rekabet ile de verimlilik artar. Bu amaçla gerek grup içi gerekse profesyonel kuruluşlardan alınan destek ile çeşitli kurs ve seminerlerde çalışanların bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi hedeflenir.

Güvenilirlik

İnşaat sektörü gibi kalıcı değerler üreten bir alanda, firma olarak güvenilirlik ve itibar birinci derecede önemlidir ve Nesko İnşaat bu alanda azami özveri ile güvenirliliğini en üst düzeye çıkarmak ve itibarını muhafaza etmek için çalışmaktadır.

Strateji

-Müşteri Memnuniyetini Artırmak
-Kurum İtibarını ve Değerini Artırma
-Yeni Ürün ve Üretim Teknolojileri Geliştirmek ve Uygulamak
-Çalışanların Bağlılığını ve Motivasyonunu Artırmak
-Kaynakları Verimli ve Etkin Kullanmak